< zpět na úvodní stránku

Řečník

Robert Pelikán

ministr spravedlnosti
Ministerstvo spravedlnosti České republiky

 

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2003 až 2008 advokátní koncipient a následně advokát, nejprve v advokátní kanceláři Císař, Češka, Smutný a spol., později v mezinárodní advokátní kanceláři Linklaters. Od 2008 do 2014 byl společníkem AK Vrána & Pelikán.  Absolvent půlroční odborné stáže u Tribunálu Evropské unie v Lucemburku. Advokátní zkoušky složil v roce 2007, po vstupu do veřejné správy si však nechal výkon advokacie pozastavit a prodal i svůj podíl v AK Vrána & Pelikán.

Jako advokát zastupoval řadu významných tuzemských i nadnárodních společností, zároveň ale například rodinu chlapce, kterému v roce 2009 amputoval eskalátor v pražském metru tři prsty; hájil také město Karlovy Vary ve sporu se skupinou společností o vlastnictví sportovně kulturního centra KV Arena či Richarda Frištenského (syna legendárního českého zápasníka), křivě obviněného z napadení městského strážníka.
Robert Pelikán se dlouhodobě věnuje civilnímu a obchodnímu právu, především problematice obchodních společností, závazkového práva, práva hospodářské soutěže a řešení sporů.
Od roku 2004 působí na katedře občanského práva a od roku 2012 také přednáší a vede semináře na katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
Pravidelně publikuje v odborných časopisech, přednáší a vystupuje na odborných konferencích.
Je autorem dvoudílného komentáře k zákonu o přeměnách (Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev, § 1-179 / 1. díl a §180-389 /2. díl,  Leges, 2010), monografie k otázkám právní subjektivity (Právní subjektivita, Wolters Kluwer, 2012) a je spoluautorem komentáře k novému občanskému zákoníku (Občanský zákoník - Komentář - Svazek 1,6 V: relativní majetková práva 1. část, Wolters Kluwer, 2014).

Po volbách v roce 2014 nastoupil na ministerstvo financí, kde působil jako ředitel právní sekce; na ministerstvo spravedlnosti do pozice 1. náměstka byl jmenován 3. června 2014.  
Po demisi H. Válkové byl 12. března 2015 ustanoven v pořadí patnáctým ministrem spravedlnosti České republiky.