< zpět na událost

Řečník

Václav Cempírek

Oddělení logistických systémů
Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice

Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D.

Absolvent Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině, postgraduální studium na Evropském institutu TU Dresden se zaměřením Evropský integrační vývoj v dopravě absolvoval v letech 1998-1999. Profesorské řízení úspěšné dokončil v roce 2008 na Univerzitě Pardubice, Dopravní fakultě Jana Pernera v oboru Technologie a management v dopravě a telekomunikacích. Zaměřuje se na logistické přepravní řetězce, dodavatelskou logistiku a city logistiku. V oboru logistiky má dlouholeté zkušenosti jak v pedagogické činnosti, tak v odborné a vědecké činnosti. Podílel se na řešení více než 15 projektových úloh, v národních časopisech a na odborných a vědeckých konferencích prezentoval více než 120 příspěvků. Aktivně působí na mezinárodním poli, především v SRN, Slovensku, Polsku a Chorvatsku. Úzce spolupracuje s řadou logistických, dopravních a spedičních firem.