< zpět na událost

Řečník

Libor Švadlenka

děkan
Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice

doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., děkan, Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice

Narodil se v roce 1978. V roce 2001 absolvoval na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice obor Dopravní management, marketing a logistika. V roce 2004 získal tamtéž titul Ph.D. v oboru Technologie a management v dopravě a telekomunikacích. V roce 2010 získal titul docent v oboru Poštové služby na Fakultě prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinské univerzity v Žilině.

Po krátkém působení na Generálním ředitelství České pošty, s.p. v pozici expert poštovní přepravy se vrátil na Dopravní fakultu Jana Pernera Univerzity Pardubice, kde v současné době působí jako vedoucí Katedry dopravního managementu, marketingu a logistiky. Přednáší v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia zejména problematiku regulace a managementu sektoru poštovních služeb a elektronických komunikací. Publikuje v tuzemských a zahraničních časopisech a na mezinárodních odborných konferencích, vede tuzemské a mezinárodní výzkumné a rozvojové projekty. Založil a garantuje v ČR unikátní studijní obor Management, marketing a logistika ve spojích s akcentem na oblast logistiky v e-commerce. Založil a pravidelně pořádá konferenci IPoCC (International Postal and Communications Conference) v rámci níž se také pravidelně zaměřuje na oblast logistiky v e-commerce.

Jako nezávislý konzultant zároveň pracoval pro společnosti Ernst&Young, Českou poštu či Český telekomunikační úřad zejména v souvislosti s nastavováním parametrů regulačního rámce sektoru poštovních služeb.

Zejména ve spolupráci s asociací ADMAZ resp. ADMEZ moderoval několik konferencí, resp. diskusních panelů se zaměřením na oblast logistiky v e-commerce.