< zpět na událost

Řečník

Kateřina Hrubešová

Executive Director
Sdružení pro internetový rozvoj

V reklamě, marketingu a v médiích se pohybuje 15 let. Nasbírala zkušenosti v mediální a reklamní agentuře, v mediazastupitelství a v neposlední řadě i ve vydavatelství tištěných titulů. Ze specializace na klasickou marketingovou komunikaci a ATL média se vzhledem ke svým zájmům vyprofilovala na manažera pohybujícího se v tzv. nových médiích – internetu, v mobilním světě a v sociálních sítích. V jejích postojích se zrcadlí pohled praktika starých médií a fanouška virtuálních světů s mírně skeptickým přístupem k věci. Zastávala pozice v PR, marketingu a ve vrcholovém managementu firem. Má zkušenosti jak s nadnárodními společnostmi, tak s neziskovým sektorem. Dnes je výkonnou ředitelkou Sdružení pro internetový rozvoj a řídí profesní organizaci, která určuje trendy na internetovém trhu v České republice.