< zpět na událost

Řečník

Eva Králová

Head of Social and Syndicated Research
TNS Aisa

Eva Králová vystudovala sociologii v magisterském oboru Aplikovaný sociologický výzkum na FSV UK, kterou dokončila v roce 2010. 

V letošním roce se po osmi letech praxe vrátila na svoji alma mater v rámci doktorandského studia, ve kterém se věnuje zejména občanské angažovanosti jedinců ve veřejném sektoru.

Od roku 2008 působí ve výzkumné agentuře TNS Aisa, kde strávila prvních pět let na pozici kvalitativního výzkumníka, v rámci které se specializovala zejména na mediální výzkumy pro hlavní české televizní stanice. 

V roce 2013 se začala starat o komplexní syndikované studie TNS Aisa, které kombinací kvalitativních a kvantitativních metod v dlouhodobém horizontu popisují jak obecný životní styl české populace (projekt Lifestyle), tak on-line chování Čechů (projekt Češi v síti a Connected Life) nebo životní styl mladých Čechů, často označovaných jako generace Y (projekt TRU).