< zpět na událost

Řečník

Pavel Rosenlacher

vysokoškolský pedagog a výzkumný pracovník
Vysoká škola finanční a správní

Pavel Rosenlacher v současnosti působí jako vysokoškolský pedagog a výzkumný pracovník na Katedře marketingové komunikace Vysoké školy finanční a správní, kde se zabývá praktickou aplikací neuromarketingového výzkumu v praxi, především pak efektivitou nástrojů marketingové komunikace. Současně se také věnuje psychologii marketingové komunikace, zejména pak bannerové slepotě a vlivu nástrojů marketingového mixu na psychické procesy spotřebitele. Na VŠFS vyučuje předměty jako neuromarketing či elektronický marketing. Dříve také působil na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT, kde se zabýval možnostmi propojení biomedicínské techniky s neuromarketingovým výzkumem.