< zpět na událost

Řečník

Renata Týmová

vedoucí útvaru výzkumu a analýz
Česká televize

Renata Týmová, je vedoucím útvaru výzkumu a analýz v České televizi od roku 2013. Renata zastávala stejnou pozici od roku 2006 do roku 2012 v komerční televizi Nova. Za vedení Renaty Týmové vznikl v ČT celý systém měření veřejné hodnoty, do její kompetence patří i předvolební výzkumy a analýzy internetu. Je dlouholetou členkou metodologické komise ATO, byla i několikrát členem poroty Effie, zastávala i podobné pozice ve sdružení Spir. V současné době připravila ve spolupráci s ostatními členy MK ATO koncepci měření video-obsahů pro ATO.