< zpět na událost

Řečník

Martina Piskorová

Marketing Leader
MasterCard

Martina Piskorová je Marketing Leader společnosti MasterCard. Má dlouholeté mezinárodní zkušenosti z marketingu v několika rychloobrátkových a farmaceutických společnostech, jako je Reckitt Benkinser či Novartis. Ve své praxi se často podílela na uvádění řady nových výrobků na trh a řídila mezinárodní projekty a týmy. Vystudovala informatiku a jazyky na Univerzite Komenského v Bratislavě se zaměřením na vědecký výzkum, klasickou filologii a historii. Kromě rodné slovenštiny h ovoří plynně česky a anglicky, ovládá ruský a latinský jazyk, pasivně pak rozumí francouzsky a německy. Ve volném čase se ráda věnuje rodině, běhu na dlouhé tratě, józe a pilates, arteterapii, meditaci a umění.