< zpět na událost

Řečník

Jiří Udatný

ředitel výzkumného oddělení
mediální agentura Mindshare

Jiří je ředitelem výzkumného oddělení mediální agentury Mindshare, v níž působí již od roku 2002. Vystudoval ekonometrii a operační výzkum na VŠE Praha. Ve své profesi se mj. zabývá výzkumem trhu, vyhodnocováním dopadu marketingové komunikace a vývojem výzkumných a plánovacích nástrojů. Koordinuje výzkumné a vývojové aktivity všech agentur GroupM. Je členem metodologické komise ATO, příležitostně přednáší na VŠE.