< zpět na událost

Řečník

Tomáš Pavlas

Manažer programu Prosazování genderové rovnosti
Otevřená společnost, o. p. s.

Vystudoval kybernetiku na FEL ČVUT a genderová studia na FHS UK. Dlouhodobě se zabývá otázkami spojenými s rozvojem občanské společnosti, rovnými příležitostmi a genderem.  Zaměřuje se také na souvislosti mezi českými představami o mužství a politickou kulturou, resp. úrovní demokracie. Zasedá ve výboru Genderové expertní komory ČR, Institucionálním výboru Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Na Fakultě humanitních studií UK vyučuje kurz Kritická mužská studia.