< zpět na událost

Řečník

Marek Jetmar

poradce místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace
Vláda České republiky

Ing. Marek Jetmar, Ph.D.

poradce místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace

Vystudoval VŠE, vedle ekonomie a financí se soustředil na problematiku veřejné správy a regionálního rozvoje. V letech 2002- 2005 působil na Ministerstvu pro místní rozvoj. Od roku 2005 působí jako poradce v oblasti regionálního rozvoje, realizace evropských politik a využití evropských fondů v ČR a v oblasti výzkumu a inovací. Spolupracoval s ústředními správními úřady a jejich organizacemi, kraji, obcemi či euroregiony. V současné době působí jako poradce místopředsedy vlády pro vědu výzkum a inovace. Působí rovněž v akademické sféře, je spoluautorem několika vysokoškolských učebnic.