< zpět na událost

Řečník

Petr Porák

vedoucí oddělení pro výzkum a vývoj odboru implementace strukturálních fondů MPO
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ing. Petr Porák

vedoucí oddělení pro výzkum a vývoj odboru implementace strukturálních fondů MPO

Narozen 1961 v Praze, vystudoval Technickou  fakultu Zemědělské univerzity (1984). Od roku 1996 je zaměstnancem Ministerstva průmyslu a obchodu, kde působí v oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací jak z národních, tak evropských fondů. V současnosti se zabývá podporou těchto oblastí ze zdrojů strukturálních fondů EU, synergií podpory z domácích a evropských zdrojů a koordinace a návaznosti mezi podpůrnými programy. Je členem expertní skupiny programu průmyslového výzkumu a vývoje TIP a členem Hodnotitelských komisí programů OPPI INOVACE, POTENCIÁL a PROSPERITA. Působil i jako hodnotitel projektů programu na podporu odborného vzdělávání Leonardo da Vinci a Erasmus+. Vyvíjí i přednáškovou a publikační činnost jak v ČR, tak i v zahraničí. Složil zkoušku Cambridge Proficiency Exam z anglického jazyka. V r. 2007 byl jmenován vedoucím oddělení pro výzkum a vývoj odboru implementace strukturálních fondů MPO. V r. 2014 byl jmenován členem vědecké rady strojní fakulty ČVUT.