< zpět na událost

Řečník

Jana Říhová

Ředitelka odboru podpory vysokých škol a výzkumu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Jana Říhová

Ředitelka odboru podpory vysokých škol a výzkumu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Jana Říhová působí na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy od roku 1987, z toho od roku 1997 se věnuje podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Od roku 2009 je ředitelkou odboru podpory výzkumu a vývoje, od roku 2012 spadá do problematiky jejího útvaru i podpora vzdělávací činnosti vysokých škol.

V posledních letech působí v dozorčích orgánech individuálních projektů národních pro oblast terciárního vzdělávání, jako jsou projekty Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a implementace jeho výsledků do strategických dokumentů, Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací, KREDO -Kvalita, relevance, efektivita, diverzifikace a otevřenost vysokého školství v ČR. Strategie vysokého školství do roku 2030. Je členkou správních rad tří veřejných vysokých škol a členkou Rady kvality ČR.