< zpět na událost

Řečník

Pavel Juříček

člen představenstva a předseda představenstva
Svazu průmyslu a dopravy ČR, BRANO GROUP a.s.

Ing. Pavel Juříček, Ph.D.

člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a předseda představenstva BRANO GROUP a.s.

Narodil v roce 1956 a pochází z Brna. Z politických důvodů nemohl studovat na střední škole a proto se nejprve vyučil jako frézař a teprve potom se věnoval dalšímu studiu. V BRANO a.s. působí s přestávkami již od roku 1982. Tehdy ukončil studia na VUT Brno, obor strojírenská technologie a do n. p. Branecké železárny nastoupil jako technolog. Dosáhl rovněž titulu Ph.D. v oboru ekonomie v roce 1998. Využil možnost vzdělávat se v rámci programu Phare v zahraničí - zkoušky skládal na Erasmus University v Rotterdamu, na Wirtschaftsuniversität ve Vídni a na INSEAD ve Fontainebleau. Roku 1990 odchází z firmy na dnešní Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu v Ostravě, kde pomáhal zakládat katedru podnikání a managementu. Po dvou letech se však opět vrací, a to jako výrobní ředitel. Na této pozici je čtyři roky a nastává další, tentokrát jen šestiměsíční odchod ze společnosti. V lednu 1995 se stává generálním ředitelem BRANO a.s., v roce 2006 získal titul Podnikatel roku. Společnost Brano Group je největším výrobcem automobilových dílů v České republice, jenž zůstal v českých rukou. A to právě v rukou Pavla Juříčka. V Hradci nad Moravicí má skupina Brano sídlo, slévárnu a nástrojárnu, vyrábí tam dveřní systémy a zámky, díly motorů a převodovek, zvedáky a zavírače. V Rakovníku vyrábí zejména pedálové systémy a jejich díly. V Jilemnici vyrábí tlumiče, topení a houkačky pro užitková auta, v Olomouci například páky ručních brzd a pedály pro japonské automobilky. Plastové díly pro vlastní potřebu i externí zákazníky vyrábí Brano v Zubří, povrchovou úpravou se zabývá dceřiná společnost v Litovli. Velké vývojové pracoviště má Brano Group v Jablonci nad Nisou. V Jihoafrické republice je výroba pedálů v společném podniku Brano – Bel, další závod má skupina v čínské Šanghaji. V současné době se buduje v Rusku další nová fabrika dceřiné firmy Branorus. Pavel Juříček zastává od roku 2004 funkci viceprezidenta Sdružení automobilového průmyslu a v současnosti působí rovněž jako člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR. Je členem Správní rady TU Liberec, Školské rady SŠPaU Opava, Vědecké rady Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava, Průmyslové rady Fakulty strojní VŠB-TUO Ostrava, Výzkumné rady Centra rozvoje strojírenského výzkumu, Akademického sněmu Akademie věd České republiky.