< zpět na událost

Řečník

Pavel Komárek

člen předsednictva
TA ČR

Ing. Pavel Komárek, CSc., člen předsednictva TA ČR

V letech 2010 až 2012 byl členem výzkumné rady TA ČR a od roku 2012 je členem předsednictva TA ČR.

Je absolventem Českého vysokého učení technického v Praze, fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, obor stavba a vlastnosti materiálů. Má za sebou dlouholetou výzkumnou činnost v oblasti biomechaniky, zejména mechanických vlastností lidských tkání. Posledních dvacet let se věnuje využití výsledků výzkumu a vývoje v aplikační sféře. Založil a vedl Technologické a inovační centrum ČVUT v Praze. Během své dlouholeté praxe získal rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oblasti transferu technologií, ochrany duševního vlastnictví, licencí, zakládání technologicky orientovaných firem, rizikového kapitálu apod. Byl členem výboru a prezidentem Společnosti vědeckotechnických parků, předsedou představenstva Fondu rizikového kapitálu, člen pracovní skupiny pro rozvoj průmyslu a podnikání Evropské hospodářské komise OSN, členem výboru European Business and Innovation Network apod. Působil také jako ředitel odboru podpory výzkumu a vývoje v CzechInvestu a jako náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro oblast výzkumu a vysokých škol. Má zkušenosti z přípravy strategických dokumentů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (např. Národní politika výzkumu a vývoje ČR, Národní strategický a referenční rámec ČR 2007-2013, Zelená a Bílá kniha výzkumu, vývoje a inovací v ČR apod.). V letech 2011 až 2012 byl členem Koordinační rady expertů pro přípravu Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a předsedou panelu „Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech“. Od roku 2009 do roku 2012 byl hlavním odborným garantem individuálního projektu národního „Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS)“, který byl řešen v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na MŠMT.

Je členem Inženýrské akademie ČR. Od roku 2005 je konzultantem v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.