< zpět na událost

Řečník

Petr Miláček

ředitel výzkumu
FTV Prima

Petr Miláček působí jako ředitel výzkumu v FTV Prima od listopadu 2013.

Jeho úkolem je poskytovat televizi Prima podklady pro informované rozhodování v oblasti programu

obchodu a marketingu, zastupuje zájmy Primy v ATO, řídí pravidelné i ad-hoc výzkumy. Na poli

mediálních výzkumů se pohybuje od roku 1998 – již během studia na ČVUT začal pracovat jako

analytik v mediální agentuře Mediaplan Praha (1998–2002), následně pokračoval v Media Wise

(2003–2006) jako ředitel výzkumu a plánování. V mediální agentuře PHD (2007–2011) zastával post

ředitele strategického plánování, kde se zabýval mimo jiné i efektivitou kampaní a neuromarketingem.

V roce 2011 byl jmenován ředitelem výzkumu celé mediální skupiny Omnicom. Aktivně se podílí na

výzkumných projektech v oblasti médií. Je členem metodologické komise ATO, autorem řady textů o

strategickém plánování a mediálním výzkumu, spoluautorem marketingové brožury Guru Offline a

ideovým spoluzakladatelem webu MediaGuru.cz.

Ve svém volném čase se věnuje volejbalu, lyžování, náruživě čte, zejména Žambocha a Kulhánka, a

vášnivě sleduje TV seriály: GOT, True Detective, House of Cards, Boardwalk Empire.