< zpět na událost

Řečník

Miroslav Doupovec

prorektor pro studium a záležitosti studentů
Vysoké učení technické v Brně

prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c., prorektor pro studium a záležitosti studentů, Vysokého učení technického v Brně

Profesor Miroslav Doupovec zastává od roku 2014 funkci prorektora pro studium a záležitosti studentů Vysokého učení technického v Brně. Jeho prioritami ve funkci jsou především podpora větší otevřenosti univerzity studentům dovnitř i navenek. Tohoto chce dosáhnout zavedením nabídky bakalářských i magisterských programů pro studenty v anglickém jazyce, ustanovením mezinárodních studijních programů jako jsou „double diploma“ nebo „joint degree“ a zpřístupněním zápisu předmětů studentům na různých fakultách.

V letech 2006-2014 zastával funkci děkana Fakulty strojního inženýrství na též univerzitě. Na svou „domácí“ fakultu nezanevřel a působí zde dosud jako profesor matematiky. Ve svém mandátu usiloval o popularizaci technických studijních oborů. Za jeho funkce v roli děkana byla v roce 2013 zahájena kompletní rekonstrukce areálu fakulty, která v současné době chýlí ke svému úspěšnému konci.

Ve vědeckovýzkumné činnosti se věnuje oblasti diferenciální geometrie a její aplikace. Je přispěvatelem databází Mathematical Reviews a Zentralblatt MATH.

Svůj volný čas rád tráví jízdou na kole a na cestách.