< zpět na událost

Řečník

Jiří Lichý

Strategic manager pro HbbTV
České Radiokomunikace a.s.

Od roku 1995 pracuje v médiích, především v rozhlasových stanicích. Od roku 1998 výkonným ředitelem společnosti RadioNet National s.r.o. kde se zasadil o vytvoření nejsilnějšího rozhlasové produktu na trhu. Od roku 2002 zakládá vlastní společnost Big partnership media, která obchodně zastupuje 15 televizí 25 časopisů a řadu významných rozhlasových stanic. V Českých Radiokomunikacích působí již druhým rokem a má zde na starosti internetová media, rozvoj a implementaci HbbTV na českém trhu. Díky svým předchozím zkušenostem z reklamy a médií se aktivně podílí na vytváření HbbTV jako nového zdroje příjmů pro televizní stanice.