< zpět na událost

Řečník

Josef Kratochvíl

předseda
Úřad průmyslového vlastnictví

Mgr. Ing. Josef Kratochvíl

Předseda, Úřad průmyslového vlastnictví

Pan Josef Kratochvíl je zkušeným odborníkem v oblasti průmyslových práv. V Úřadu průmyslového vlastnictví pracuje od roku 1986, nejprve v patentovém průzkumu a v oblasti patentových informacích, později jako náměstek předsedy pro patentové informace, mezinárodní spolupráci a ekonomiku. Od roku 2009 je předsedou Úřadu průmyslového vlastnictví. Je členem správní rady Evropské patentové organizace a předsedou jejího výboru pro technickou spolupráci.

Kratochvíl vystudoval Fakultu strojní ČVUT a Právnickou fakultu UK v Praze. Absolvoval řadu krátkodobých a střednědobých zahraničních stáží, včetně stáže u Evropského patentového úřadu a studijních pobytů v USA a Francii. Je publikačně činný, aktivně se účastní vzdělávacích akcí a konferencí z oblasti ochrany průmyslových práv, inovací, výzkumu a vývoje. Externě přednáší na Metropolitní univerzitě v Praze.