< zpět na událost

Řečník

Ladislav Dvořák

manažer strategických projektů
Česká spořitelna, a.s.

Ing. Ladislav Dvořák, CSc., manažer strategických projektů, Česká spořitelna a.s.

Je absolventem Vysoké školy ekonomické, kde také dosáhl vědecké aspirantury. Po škole působil v ekonomických funkcích v průmyslu i zemědělství a od devadesátých let pracuje v bankovnictví. Byl ředitelem regionální pobočky GE Capital Bank na Vysočině a rovněž v Praze, podílel se na transformaci této banky na nový obchodní model. Od roku 2001 pracuje v České spořitelně, kde v korporátní obchodní linii zaváděl produktové a segmentové řízení. V současné době v pozici manažera strategických produktů implementuje programy evropských finančních institucí (EIB, EIF, KfW). Má zkušenosti z představenstev a dozorčích rad řady firem, mj. Raiffeisen stavební spořitelny a Českomoravské záruční a rozvojové banky. Specializuje se zejména na podpůrné programy pro malé a střední firmy (SME).

Mimo svůj pracovní úvazek občas externě přednáší na vysokých školách a publikuje v tisku články s tématikou finančních nástrojů a financování malých a středních firem.