< zpět na událost

Řečník

Christoph Keese

Executive Vice President
Axel Springer SE

Christoph Keese je výkonným viceprezidentem Axel Springer, jednoho z největších vydavatelských domů Evropy a lídr v digitalizaci. Je vystudovaný ekonom a novinář. Ve své pozici úzce spolupracuje s Mathiasem Döpfnerem , generálním ředitelem skupiny. Dříve zastával funkci hlavního editora  Berliner Zeitung " a šéfredaktora " Financial Times Deutschland " , " Welt am Sonntag " a " Welt Online ". Jeho současná role je transformovat Axel Springer do pozice digitálního vydavatelství v mezinárodním měřítku a vymezení jeho postoje k politickým otázkám v rámci vyvíjejícího se digitálního ekosystému . V roce 2013 Christoph Keese strávil 6 měsíců v Palo Alto / Silicon Valley , aby prozkoumal investiční příležitosti a následně napsal bestseller o tom, jak Silicon Valley proměňuje svět. Jiné jeho knihy se zabývaly účinkem kapitalismu na společnost a uměním odpovědného chování.