< zpět na událost

Řečník

Miroslav Václavík

předseda představenstva a generální ředitel
VÚTS, a.s.

Miroslav Václavík se narodil  27. prosince 1943 v Pelhřimově. Titul Ing. získal v Liberci na FS VŠST. V roce 1972 získal titul CSc. na Fakultě strojní ČVUT Praha. V roce 1991 habilitoval na FS VŠST a byl jmenován docentem pro obor konstrukce strojů a zařízení. V roce 2000 získal ve stejném oboru titul profesor.

Ve VÚTS Liberec pracuje od roku 1969, kdy tam nastoupil jako výpočtář. Od roku 1992 do současnosti  zde zastává funkci generálního ředitele a je také předsedou představenstva.

V letech 2006-2014 vedl katedru mechaniky, pružnosti a pevnosti SF TU v Liberci.

Hojně publikuje a má patentovaných na patnáct inženýrských děl.

V roce 2004 získal ocenění Česká hlava za nejlepší inovaci.

Je ženatý a má dva dospělé syny.