< zpět na událost

Řečník

Stefan Gößwein

spolumajitel, prokurista
Gößwein-Gas

Stefan Gößwein (24) se stal 1. července 2015 spolumajitelem společnosti Gößwein-Gas GmbH a zároveň jejím prokuristou. Jedná se zřejmě o nejnáročnější krok v jeho dosavadní profesní kariéře, kterou zahájil ve firmě roku 2007 jako učeň.

Roku 2007 zakončil Stefan Gößwein řádně studium reálky. Poté se začal učit v podniku svého otce v oboru obchodník pro velko-/maloobchod. Již v této roli na něho byly kladeny vyšší nároky než na „běžného“ učně. Musel se seznámit se všemi pobočkami i rozmanitými oblastmi výroby.

Po zakončení vzdělání absolvoval Stefan Gößwein praxi ve firmách zabývajících se tekutými plyny v celém Německu. Pohled za humna považuje budoucí majitel firmy za obzvláště důležitý. Po tomto „putovním“ období se Stefan Gößwein opět ujal významných úkolů v podniku svého otce. Od léta roku 2014  je tak zodpovědný za průběh pravidelných kontrol zásobníků a od roku 2015  koordinuje nákup v rámci skupiny Gößwein. Nejnáročnějším úkolem, který zastává, je role manažera pro oblast bezpečnosti a certifikace.

Ve volném čase se Stefan Gößwein intenzivně věnuje horským sportům – v zimě lyžování a v létě horské turistice.