< zpět na událost

Řečník

Fritz Gößwein

zakladatel a majitel
Gößwein-Gas

K 1. červenci 2015 předal dosavadní jediný majitel společnosti Fritz Gößwein (58) podíly ve firmě svým dvěma synům, Thomasovi (34) a Stefanovi (24). Zároveň je oba jmenoval prokuristy, aby získali větší zodpovědnost za běžný chod podniku. Zakladatel firmy tak – mimo jiné u příležitosti čtvrt století existence společnosti – realizoval první krok v procesu předávání firmy svým nástupcům. 

Po ukončení reálky se Fritz Gößwein vyučil v oboru obchodník pro velko-/maloobchod u známého dodavatele zemědělských výrobků. Již zde objevili a také využili jeho obchodní talent. Už v 18 letech prodával Fritz Gößwein jako obchodní zástupce traktory a potřeby pro zemědělce a záhy slavil první úspěchy. Po absolvování vojenské služby u horských myslivců v Mittenwaldu přešel k firmě zaujímající vedoucí postavení na trhu v oblasti tekutých plynů a stal se regionálním vedoucím v atraktivním segmentu prodeje. Během deseti let této činnosti získal Fritz Gößwein ve večerní škole při průmyslové a obchodní komoře titul certifikovaného obchodníka a v létě roku 1990 pak našel odvahu založit vlastní firmu.

Dne 16. srpna 1990 si Fritz Gößwein splnil svůj dávný sen – mít vlastní podnik – a založil ve Wallersdorfu společnost Gößwein-Gas GmbH. Po začátcích s pouhými dvěma zaměstnanci pracujícími na zkrácený úvazek ve firmě o dvou kancelářích zaznamenal jeho podnik díky píli, úsilí a podnikatelským dovednostem tak výrazný růst, že se již po dvou letech stěhoval do větších prostor. Následovala další a další stěhování provázená investicemi dokládajícími prozíravost majitele. Díky akvizicím či nově založeným podnikům je skupina Gößwein-Gas v současnosti zastoupena na 9 místech – od Brna přes Vídeň až po Stuttgart. Při 70 zaměstnancích zásobuje plynem v zásobnících, láhvích, autoplynem, technickými plyny a suchým ledem cca 25 000 zákazníků.

V soukromém životě je Fritz Gößwein vášnivým knihomolem s vlastní malou knihovnou. Společně s družkou Julií se rád stará o svá dvě vnoučata, Franzisku a Tommiho.