< zpět na událost

Řečník

Vlastimil Pihera

advokát
Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář

Je advokátem společnosti Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o. Absolvoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni (1999), titul JUDr. získal na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2001); absolvoval rovněž postgraduální doktorské studium na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni v oboru soukromé právo (2007).

V minulosti působil v Komerční bance (1999 – 2002) a Komisi pro cenné papíry (2002 – 2005); od roku 2005 pak v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík (od roku 2008 jako advokát) se zaměřením na právo obchodních společností a právo finančního trhu. Je častým přispěvatelem do odborného tisku, byl členem odborné komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu zákona o obchodních korporacích a expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy Ministerstva spravedlnosti ČR. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a etické komise Unie společností finančního zprostředkování a poradenství.

Jako advokát se Vlastimil Pihera zaměřuje především na oblast finančních služeb, kapitálového trhu a private equity. Mezi jeho specializace ale patří i právo obchodních společností včetně koncernového práva a závazkové právo.