< zpět na událost

Řečník

Thomas Gößwein

vedoucí prodeje
Gößwein-Gas

Thomas Gößwein (34) se stal 1. července 2015 prokuristou společnosti Gößwein-Gas a rovněž jejím spolumajitelem. Na řízení firemní skupiny se však podílel již dříve – byl vedoucím prodeje, řídil controlling a zastával funkci jednatele dceřiné společnosti v Augsburgu. Další těžiště jeho činnosti spočívá v zavedení integrovaného systému ERP, jehož cílem je mimo jiné harmonizace procesů v rámci skupiny. Hlavní odpovědnost nese rovněž za uvedení nového výrobku – suchého ledu – na trh.

Thomas Gößwein odmaturoval roku 2002 na gymnáziu ve Vilshofenu. Bezprostředně poté nastoupil vojenskou službu, během níž se rozhodl pro kariéru důstojníka spolkové armády. Po absolvování studia pro důstojníky horských myslivců začal v říjnu 2006 studovat ekonomické a organizační vědy na Univerzitě spolkové armády v Mnichově. Během studia se soustředil na mezinárodní management, controlling a finanční vědu. Svou diplomovou práci věnoval analýze nákladů a přínosů spojených se zavedením podvojného účetnictví v bavorských obcích.  V polovině roku 2012 opustil spolkovou armádu a začal pracovat v podniku svého otce.  

Po krátké fázi zapracování se 1. října 2012 stal vedoucím prodeje skupiny Gößwein. V této funkci řídí 7 regionálních manažerů, kteří jsou zodpovědní za prodej výrobků  (plynu v zásobnících, plynu v lahvích, průmyslových plynů a suchého ledu). 1. listopadu 2012 se Thomas Gößwein stal jednatelem nejnověji získaného podniku z důvodu jeho snazší integrace do skupiny.  

Thomas Gößwein je od roku 2007 ženatý se svou ženou Astrid, ve volném čase se intenzivně věnuje svým dvěma dětem, čtyřleté Franzisce a dvouletému Thomasovi jr.