< zpět na událost

Řečník

Josef Ležal

ředitel
Střední škola-Centrum odborné přípravy technickohospodářské

Mgr. Josef Ležal

Vystudoval Univerzitu Karlovu v Praze a Ostravskou univerzitu v Ostravě. Je absolventem mezinárodních vzdělávacích programů v elektrotechnice. V odborném školství působí více než 25 let. Je ředitelem multioborové odborné školy v Praze. Podílel se na řízení několika projektů, například Norských fondů, LdV, Erasmu atd.

Při řízení a rozvoji školy spolupracuje  s SP ČR, Hospodářskou komorou, Českým svazem zaměstnavatelů v energetice, Elektrotechnickým svazem atd.

Podílel se i na rozvoji a propagaci činnosti Stanic mladých techniků. Organizuje významné akce na podporu středního školství a odborné stáže žáků – výměnné pobyty v ČR i SR.

Škola je průběžně zapojována do aktivit MHMP, HK ČR a SP – například Řemeslo žije II, či do akcí Roku průmyslu a technického vzdělávání. Opakovaně pracoval v komisích MHMP pro tvorbu koncepčních materiálů v oblasti vzdělávání.

Působí v řídicích strukturách Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání a Asociace Enersol. Dlouhodobě se věnuje spolupráci škol a firem, základních a středních škol, propagaci odborného školství a rozvoji spolupráce různých typů středních škol.