< zpět na událost

Řečník

Radek Špicar

viceprezident
Svaz průmyslu a dopravy ČR

Radek Špicar, M.Phil., víceprezident, Svaz průmyslu a dopravy

Absolvoval Univerzitu Karlovu a University of Cambridge. Je bývalým náměstkem místopředsedy vlády pro ekonomiku a později člen managementu Škoda Auto. Během let strávených ve státní správě se věnoval především otázkám konkurenceschopnosti české ekonomiky, trhu práce a podpoře vědy a výzkumu. Se svými kolegy zpracoval Strategii hospodářského růstu ČR, zákon o konkurzu a vyrovnání nebo odečitatelnou položku na vědu a výzkum. Ve společnosti Škoda Auto působil v pozici ředitele vnějších vztahů. Podílel se na přípravě nových rozvojových projektů firmy, jako je například rozšiřování jejích průmyslových zón nebo realizace investičních projektů v oblasti výroby. V současné době působí jako viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost (včetně ICT) a předseda správní rady Vysoké školy umělecko-průmyslové.