< zpět na událost

Řečník

Libor Bezděk

ředitel, předseda
DDM hlavního města Prahy, Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR

Ing. Mgr. Libor Bezděk

Narozen 16. 6. 1970 v Praze. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a Fakultu mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze. Téměř pět let působil jako učitel na Gymnáziu Botičská a následně dva roky pracoval v obchodních společnostech jako vedoucí obchodního oddělení a asistent GŘ. Od roku 1999 zastává funkci ředitele Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy (DDM HMP), kde byl od svých sedmi let členem sportovních kroužků a kde pracoval od roku 1988 jako pedagog a trenér mládeže. V posledních letech se věnuje především těm nejmenším: dětem od 3 do 8 let, a to včetně organizování letních a zimních táborů. DDM HMP je největší volnočasové zařízení v ČR, tvoří jej sedm pražských středisek (mj. Stanice techniků a Stanice přírodovědců) a sedm ubytovacích zařízení po celých Čechách. Toto školské zařízení nabízí tzv. zájmové vzdělávání, tj. zájmové aktivity, nejen dětem a mládeži. Při práci v DDM je velmi důležitou skutečností, že na rozdíl od škol navštěvují děti různé formy činnosti zcela dobrovolně a mnohdy se jim jejich někdejší koníček stane celoživotní vášní a profesí. Právě v oblasti technického a přírodovědného vzdělávání se tento trend objevuje velmi často a nabízí se otázka, jak jej ještě efektivněji podpořit. Od roku 2008 do listopadu 2014 byl zvolen celkem na 4 dvouletá volební období prezidentem Evropské asociace zařízení pro neformální vzdělávání dětí a mládeže (EAICY), kde v současné době působí jako člen prezidia. Tato mezinárodní asociace koordinuje spolupráci jednotlivých členských organizací z 16 evropských zemí v oblasti mimoškolních aktivit dětí a mládeže. Od roku 2002 vykonával rovněž funkci místopředsedy Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR (SP DDM) a od roku 2009 je jeho předsedou. Tato profesní asociace hájí a koordinuje zájmy středisek volného času – domů dětí a mládeže – a sdružuje 270 těchto zařízení po celé ČR. V roce 2014 se stal zastupitelem městské části Praha 6 a je předsedou Finančního výboru ZMČ. Je hrdý na to, do jaké míry se povedlo aktivity pro naše děti posunout a zvýšit i počet těch, kteří se ve volném čase naplno věnují činnostem, které mohou přispět k tomu, že se ani v budoucnu ve světě neztratí.