< zpět na událost

Řečník

Věra Palkovská

starostka
města Třinec

Vystudovala Univerzitu Palackého v Olomouci, přírodovědeckou fakultu v roce 1984. V roce 1985 získala titul doktorka přírodních věd. Sedm let učila na Gymnáziu v Třinci matematiku a chemii. Od roku 1994 je v zastupitelstvu města Třince a členkou rady města. V roce 1998 se stala místostarostkou města Třince zodpovědná za školství, sociální a zdravotní oblast a životní prostředí. Od roku 2000 zodpovědná za průmyslovou zónu Třinec-Baliny. Od roku 2002 zodpovědná za investice. V roce 2004 se stala členkou krajského zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Od roku 2006 je starostkou města Třince. Dále je předsedkyní Akademické rady detašovaného pracoviště Vysoké školy podnikání, je členkou pracovní skupiny vedené náměstkem ministra dopravy ČR pro přípravu staveb přeložky silnice 1/11 (dopravní spojení směrem na Slovensko), členka Dozorčí rady Nemocnice Podlesí, a.s. v Třinci, je poradkyní ministra dopravy ČR, je předsedkyní Slezského vodohospodářského svazku a členka pracovní skupiny pro řešení nevhodné situace z hlediska kvality ovzduší Moravskoslezského kraje vedená ministrem ŽP.