< zpět na událost

Řečník

Michaela Chaloupková

ředitelka divize správa a členka představenstva
ČEZ, a. s.

JUDr. Michaela Chaloupková, MBA
členka představenstva a ředitelka divize správa, ČEZ

Michaela vystudovala právnickou fakultu ZČU a MBA na University of Pittsburgh. 

Již 14. rokem pracuje pro společnost ČEZ, a. s., kam původně nastoupila do pozice obchodního referenta v nákupu. Postupně se vypracovala až na pozici ředitelky centrálního nákupního útvaru, který nakupuje pro celou Skupinu ČEZ. Do její odpovědnosti patří nákup veškerých služeb a materiálů potřebných pro výstavbu, provoz a údržbu elektráren, distribučních sítí, pro těžbu uhlí včetně skladování a logistiky, a pro celkové fungování společností Skupiny ČEZ včetně zadávání veřejných zakázek v hodnotě několika desítek miliard korun ročně.

V říjnu 2010 se stala jedinou ženou v představenstvu ČEZ, a. s., loni jí byl její mandát potvrzen na další 4 roky. Osobně si vyzkoušela nejen výkonný, ale i každý řídící stupeň ve firemní hierarchii, má bohaté zkušenosti s fungováním velké korporace.

V roce 2014 přijala novou výzvu, a to řízení lidských zdrojů Skupiny ČEZ. Tým, který nyní řídí, tak tvoří více než 500 lidí.

Aktivně se věnuje tématům společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje, spolupracuje s platformou Byznys pro společnost a zaštiťuje tyto aktivity ve Skupině ČEZ jako Chief Sustainability Officer. V letošním roce představila Strategii udržitelného rozvoje Skupiny ČEZ pod názvem ENERGIE PRO BUDOUCNOST.

Jedním z jejích klíčových témat v oblasti personalistiky a společenské odpovědnosti je podpora diverzity ve společnosti.  Osobně se věnuje programu mezifiremního mentoringu Together to Grow, který je zaměřený na sdílení zkušeností, a také mentoringu v programu Odyssey, podporujícím ženské manažerské talenty, je zároveň členkou správní rady této neziskové organizace.

V roce 2012 se poprvé objevila v žebříčku 25 žen českého byznysu a od té doby je jeho stálou součástí.