< zpět na událost

Řečník

Vladimíra Michnová

Human Resources Director, LINET spol. s r.o.

Vladimíra Michnová vystudovala ekonomii a management lidských zdrojů. Absolvovala národní certifikační program Ethics and compliance manager a je odborným genderovým expertem pro projekty OP LLZ ESF EU. Profesní zkušenosti získala v Technologickém centru AV ČR. Dlouhodobě působila ve společnosti Kaufland ČR jako vedoucí oddělení personálních systémů a následně jako odborný konzultant pro HR. Pracovala jako poradce, konzultant projektů zaměřených na personální systémy a procesy především pro malé a střední podniky. Od roku 2007 se podílí na tvorbě a formování personální strategie ve společnosti Linet spol. s r. o. včetně mezinárodní skupiny Linet Group SE. Je odpovědná za řízení lidských zdrojů a organizaci včetně nalézání nových a uplatňování osvědčených efektivních metod personální práce s důrazem na zvyšující se spolupráci v mezinárodních týmech. Společně s týmem dosáhla měřitelných úspěchů v podobě projektů zaměřených na vytváření personálních náhrad a slaďování rodinného a pracovního života. Je spoluzakladatelkou firemní mateřské školky Linetka. Specializuje se na oblast firemní kultury a využití efektivní psychodiagnostiky v pracovním prostředí. V roce 2011 získala 1. místo v soutěži Osobnost HR. Je členkou odborné sekce Rady kvality ČR "Kvalita ve vzdělávání" a aktivně se realizuje v oblasti podpory technického školství se zaměřením na základní a střední školy v ČR.