< zpět na událost

Řečník

Jiří Holoubek

Člen představenstva SP ČR, Výkonný ředitel a předseda představenstva
Elcom, a.s.

Ing. Jiří Holoubek, Člen představenstva SP ČR, Výkonný ředitel a předseda představenstva Elcom, a.s.

Po absolvování Elektrotechnické fakulty VUT v Brně v roce 1979 pracoval jako projektant, později jako samostatný vývojový pracovník v Elektromontážních závodech Praha ve vývojovém středisku elektrických pohonů v Brně.

V letech 1985 až 1992 byl odborným asistentem na katedře elektroenergetiky Elektrotechnické fakulty VUT v Brně.

Od roku 1992 pracuje ve firmě ELCOM, a. s., jejímž je spoluzakladatelem a ve které a je předsedou představenstva. Profesně se věnuje oblastem kvality elektřiny a zkušebnictví.  Podobné aktivity rozvíjí ve firmách v Abu Dhabi, Changshu a v Hong Kongu.

V roce 2008 byl zvolen za člena Inženýrské akademie České republiky.  Je členem Vědecké rady Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. V rámci vědeckovýzkumných a inovačních aktivit spolupracuje s elektrotechnickými fakultami  některých českých a slovenských vysokých škol.

 

Od roku 2009 je členem představenstva a od roku 2012 prezidentem Českomoravské elektrotechnické asociace.  V roce 2014 se stal členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy České republiky.  Od roku 2012 člen Fóra průmyslu a vysokých škol.