< zpět na událost

Řečník

Simona Hornochová

náměstkyně ministra financí ČR, sekce daně a cla

Mgr. Simona Hornochová vystudovala Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Dne 3.2.2014 byla jmenována náměstkyní ministra financí.

Od roku 1996 působí na různých pozicích ve společnosti Ernst & Young, s.r.o. Je aktivní členkou Komory daňových poradců a od roku 2012 i členkou Prezidia komory. Od roku 2013 je též členkou Confédération Fiscale Européenne, Fical Committee přímé daně.

Je spoluautor připomínek Komory daňových poradců k návrhům zákonů a jiných dokumentů z daňové oblasti a autorkou i a spoluautorkou odborných příspěvků. Je také členkou následujících sekcí odborného kolegia: sekce daně z příjmů právnických osob, mezinárodního zdanění a cla, účetnictví, správy daní a sekce pro otázky profese.