< zpět na událost

Řečník

Alena Kazdová

šéfeditorka programu a webů, moderátorka
Klub zaměstnavatelů o.p.s.

Alena Kazdová byla šéfredaktorkou odborného časopisu Moderní řízení, který vydává mediální dům Economia. Od roku 2005 do konce roku 2013 působila v mediálním domu Economia jako šéfredaktorka odborného časopisu pro řízení lidských zdrojů HR Management (HRM), u jehož zrodu v roce 2005 stála. Kolem tohoto časopisu realizovala a moderovala odborné aktivity - např. odborné konference, kulaté stoly, odborné soutěže. V roce 2015 získala ocenění Hybatelka trhu HR desetiletí. Od dubna 2017 působí jako šéfeditorka programu a webů Klubu zaměstnavatelů o.p.s.

Předtím pracovala ve společnosti LMC jako vedoucí oddělení interní a externí komunikace. Působila jako lektorka v programu MBA určeném pro personalisty a věnuje se také mediaci. Kromě novinářské profese ji zajímá komunikace, kultura a umění, filozofie a psychologie.