< zpět na událost

Řečník

Martin Rejzl

výkonný ředitel a předseda představenstva
XT-Card

Ing. Martin Rejzl je od roku 2007 výkonným ředitelem a předsedou představenstva akciové společnosti XT-Card, vlastněné 34% podílem společností ČD - Telematika a.s. V XT-Card je zodpovědný za její společnosti, strategické rozhodování, marketing a obchod. Za dobu své působnosti navázal spolupráci s několika strategickými klienty, mezi kterými jsou České dráhy, Dopravní podnik hlavního města Prahy, Moravskoslezský, Jihomoravský, Hradecký a Pardubický kraj, ČVUT nebo ČSOB.

Svou kariéru začal budovat v roce 2003 jako konzultant a analytik ve společnosti PVT, kde se zabýval implementací IT/IS produktů do jejího portfolia, marketingovým průzkumem a aplikací získaných výsledků. Od roku 2004 byl konzultantem ve společnosti Accenture, kde připravoval řešení eTicketingu a spolupracoval na vývoji řešení elektronického mýtného systému v České republice. Od roku 2006 zastával pozici obchodního a marketingového ředitele akciové společnosti Softip.

Absolvoval Fakultu ekonomiky a managementu České zemědělské univerzity v Praze s vedlejší specializací na informační technologie. Zúčastnil se několika specializovaných kvalifikačních kurzů.