< zpět na událost

Řečník

Peter Chrenko

Partner
PwC Česká republika

Peter Chrenko je partnerem v oddělení daňových a právních služeb ve společnosti PwC a vedoucím partnerem pro oblast Podpory při řešení daňových sporů, správu daní a daňovou politiku.
Peter má více než dvacetiletou praxi v daňovém poradenství a korporátní sféře v České republice a na Slovensku. Do PwC přišel z Ministerstva financí, kde tři roky působil ve funkci náměstka pro daně a cla.
Peter je absolventem Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Vystudoval také Fakultu mezinárodního práva Institutu mezinárodních vztahů v Moskvě. Peter hovoří plynule anglicky a rusky.
Peter je daňovým poradcem registrovaným v Komoře daňových poradců České republiky a má rovněž dlouhodobé zkušenosti z předních poradenských společností.