Seminář: Jak naložit se ziskem a ztrátou společnosti?
27. 04. 2017, Praha 8
09.00 - 12:00
+420 233 071 428
Partner
Mediální partner
Produkce

Dozvíte se o pravidlech, jimiž se řídí rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů a záloha na podíl na zisku. Získáte detailní informace o pravidlech naložení s negativním hospodářským výsledkem a testu insolvence, jakož i o odpovědnosti statutárního orgánu. Připomenete si pravidla odměňování členů statutárních orgánů.

Popis:

Primárním účelem obchodních společností je dosáhnout zisku. Ale co dál? Seminář Vám pomůže se zorientovat v tom, jakými pravidly je ovládán další krok – jak se ziskem naložit. Odborníci KPMG Legal vás provedou pravidly ohledně výplaty podílu na zisku a jiných vlastních zdrojů (včetně pravidel pro výplaty záloh) ve společnosti s ručením omezeným i akciové společnosti. Připomenou pravidla pro odměňování členů statutárního orgánu. Rovněž shrnou pravidla pro situace negativního hospodářského výsledku korporace – jak má statutární orgán vůči své korporaci postupovat a jaká pro něj plynou rizika.

Seminář není určený pro zástupce právních a advokátních kanceláří.

Určeno pro:

Jednatele a členy představenstev společností s ručením omezeným a akciových společností.

Program:

08:30 - 09:00   registrace, welcome coffee

09:00 - 09:15   úvodní slovo Jaroslava Kramera, šéfredaktor měsíčníku Právní rádce, manažer B2B titulů

09:15 - 10:30   I. přednáškový blok - Právní aspekty finančních toků v korporacích

  • Test insolvence  – zákonné požadavky, povinnosti statutárního orgánu, praktické aspekty k zohlednění

Výplata podílu na zisku a jiných vlastních zdrojů – schválení účetní závěrky, bilanční test, test vlastního kapitálu a další podmínky distribuce zisku a jiných vlastních zdrojů, vyplácení vlastních zdrojů tvořených ze zisku a těch, které nejsou tvořeny ze zisku

  • Záloha na podíl na zisku – pravidla pro výplatu a její vypořádání, změny ve vlastnické struktuře korporace a dopad na vypořádání záloh a jiné související otázky

Irena Kolárová, advokátka, KPMG Legal

David Flutka, advokátní koncipient, KPMG Legal

10:30 - 10:45   coffee break

10:45 - 12:00   II. přednáškový blok - Výplata zisku a jiných vlastních zdrojů

  • Výplata zisku a jiných vlastních zdrojů v rozporu se zákonem, dopad, povinnosti statutárního orgánu

Nepeněžitá dividenda

  • Negativní hospodářský výsledek a související povinnosti statutárního orgánu
  • Odpovědnost statutárního orgánu v případě negativního hospodářského výsledku či úpadku – osobní finanční rizika člena statutárního orgánu
  • Odměňování statutárních orgánů, tantiémy

Irena Kolárová, advokátka, KPMG Legal

David Flutka, advokátní koncipient, KPMG Legal

  • Dotazy, závěrečná diskuse a networking

Přednášející:

Partneři akce:

Partner

Mediální partner

Produkce

Chcete zde vidět logo Vaší firmy?

Galerie:

Místo konání

KPMG Legal
Pobřežní 648/1a
Praha 8
zvětšit mapu

Kontakt

Denisa Schreiberová
Events Specialist
+420 233 071 428
denisa.schreiberova@economia.cz