Konference: Smart World - Zažijte budoucnost
03. 05. 2016, Praha 7-Holešovice
09.00 - 17:00
+420 233 071 428
Hlavní partneři
Partneři
Ve spolupráci
Mediální partneři
Organizátor

Chěli jste žít v budoucnosti?

Současný technologický pokrok začíná futuristické vize silně připomínat. Svět kolem nás se stává stále chytřejším, získejte přehled o možnostech, které nabízí chytré technologie, a které mohou usnadnit život vám, vaší firmě či vašemu městu.

If given a chance, would you want to live in the future?

The current technological progress begins to strongly remind the futuristic visions. Since the world around us is becoming smarter, we offer you an opportunity to get an overview of possibilities offered by smart technologies, which can make life easier to you, your company and your city.

Popis:

Cílem konference Smart World je představit současné trendy v oblasti chytrých technologií, uvést příklady jejich zavádění do městské infrastruktury, inspirovat se zajímavými zahraničními projekty a poskytnout platformu pro výměnu informací týkajících se takzvaného internetu věcí. Účastníci akce se dozví o zkušenostech se zaváděním chytrých řešení v zahraničí i tuzemsku a dostanou prostor i pro neformální diskuzi.

Na internet jsou připojeny nejen počítače, ale mnoho zařízení, které provází každodenní život člověka. Do ulic se pomalu chystají vjet samořídící auta. Inteligentní pouliční osvětlení dokáže samo poslat signál do centrály, že je rozbité. Operátor může na dálku zesílit intenzitu svícení v době, kdy se lidé vrací domů z barů nebo lépe osvětlit místo nehody na silnici. Čidla kvality ovzduší oznámí, kdy je třeba omezit vjezd do centra města. Chytré sítě přenášející elektřinu dokáží zajistit vyváženou distribuci proudu všem zákazníkům a rychleji obnovit jejich dodávky při výpadku. Síť pouličních kamer umí poznat hledané kriminální živly a sledovat jejich pohyb. Chytré technologie ale zvládnou už pomáhat i lidem přímo v domácnosti. Senzory hlídající spotřebu energie dokáží podle odborníků snížit náklady na topení až o polovinu. Chytrá lednička zase upozorní na to, kterým potravinám se blíží konec spotřeby.

Konference je simultánně tlumočena!

SHORT OVERVIEW

The aim of the Smart World Conference is to present current trends in the field of smart technologies, provide examples of their introduction into everyday life, learn from interesting foreign projects and provide a platform for the exchange of information related to the so-called “Internet of things”. The Smart World Conference delivers an extensive set of learning, inspiration, introduces innovations, describes trends and shows new approaches. The aim of the conference is to bring and show the latest trends in the areas of „smart" technologies and their specific application and implementation in real life.

Určeno pro:

majitele a ředitele technologických firem, management bank, IT management, zástupce měst a samospráv, vysokoškolští odborníci, studenti technických škol, dopravní podniky, přepravci a dopravci, odborníci na bezpečnost a IT, vizionáři, futurologové ...

Conference is intended for:

owners and directors of technology companies, bank management, IT management, representatives of cities and municipalities, students, university researchers, students of technical schools, transport companies, security experts and IT visionaries, futurologists ...

Program:

08:30 – 09:00  Registrace a káva na uvítanou / Registration

09:00 - 09:05  Zahájení konference / Official opening

Moderátor / Moderator

Daniel Stach, redaktor a moderátor, Česká televize / Editor and Moderator, Czech television

09:05 – 09:20  Smart World and Smart Cities

Elaine Trimble, Director within the Urban Development team at The Crystal (London), Siemens

 

09:20 – 09:35  Best & next practices and lessons learned from a global village

Frans-Anton Vermast, Senior Strategic Advisor, Amsterdam Smart City

 

09:35 – 10:10 Panel - Vše o Smart World / Panel discussion – All about Smart World

 • Proč má smysl uvažovat “smart”?
 • Jak se v Česku daří zavádět chytrá řešení do praxe?
 • V čem jsme dál než ostatní země?
 • Jaký přístup se na úrovni měst a firem nejvíce osvědčuje?
 • Jak může pomoci stát?

Why does it make sense to think "smart"? How is the Czech Republic successful in deploying smart solutions into practice? Are we inspirational to other counties? What approach at the level of cities and companies is the most effective? How can the state help?

Elaine Trimble, Director within the Urban Development team at The Crystal (London), Siemens

Karel Vít, vedoucí odboru strategického plánování a projektového řízení, Magistrát města Hradec Králové /Head of Strategic Planning and Project Management, City of Hradec Kralove

Jan Průcha, CEO a zakladatel, Insight Home

Patrick Zandl, spoluzakladatel, Energomonitor

Frans-Anton Vermast, Senior Strategic Advisor, Amsterdam Smart City

 

10:10 – 10:30  Coffee Break

 

10:30 – 12:00  Téma do hloubky / In-depth coverage of topic

Smart City 

 • Chytrá platba jako součást našeho každodenního života. Ukázka inovace v rámci dopravního řešení města Plzně - Martin Dolejš, Head of Commerce Development Czech & Slovakia, MasterCard / Martin Chval, ředitel úseku Plzeňská karta, Plzeňské městské dopravní podniky
 • Desigo CC – automatizovaná správa budov - Milan Ceeh, Ředitel úseku SSP divize Buidling technologies, Siemens
 • Projekt Chytré město -Marcel Babczynski, Head of Infrastructure Advisory, Erste Group Bank AG
 • Smart lighting - Bedřich Quadrát,Commercial Director CEE, Philips

 

12:00 – 13:00  Oběd / Lunch

 

13:00 - 13:30  Přínos smart technologií v moderní architektuře / Benefits of smart technologies in modern architecture

 • Jak ovlivňuje příchod chytrých technologií podobu současné architektury?
 • Jak v praxi funguje prolínání digitálního designu a architektury?
 • Jak budou vypadat obydlí, ve kterých budou žít naši potomci na Zemi i na jiných planetách?
 • Jaké překážky budou muset architekti překonat při lidské expanzi na Mars?

How does the arrival of smart technologies influence the contemporary architecture? How does the blending of digital design and architecture work in practice? What are the challenges and obstacles architects will have to overcome in human expansion to Mars?

Tomáš Rousek, Space architekt, XTEND Design London / Space architect, XTEND Design London

 

13:30 - 14:00  Smart City – poučme se v minulosti / Learning from the Past 

 

The focus of his presentation would be to talk about smart cities and how can we achieve the same through learning from the past and integrating with new technologies to bring about the creation of smart cities for the present and future. However, to bring about this approach to create smart cities it is essential to also create awareness for its users.

Nielsen Rodrigues, Design Manager, Brookfield Multiplex

 

14:00 – 15:10  Téma do hloubky / In-depth coverage of topic

Smart Security 

 • Security cameras smarter & connected - Petr Ocásek, CEO, Angelcam
 • Drony pro Safety & Security - Timothy van Langeveld, Aerospace Legal Counsel, AERIALTRONICS B.V. (NL)
 • Únik citlivých dat - Jakub Mahdal, Founder, Safetica Technologies

 

15:10 – 15:40  Coffee Break

 

15:40 – 16:00  Smart Life by Tamar Newberger and Martin Barry

 • Vize o smart životě, kam to vše bude směřovat?
 • Jak rychlé budou převratné změny, které technologie způsobují v běžném životě?
 • Jak se vyvíjí role žen v oblasti ICT?
What is her vision of a smart city life, where is this all heading? What is her opinion about the speed of revolutionary changes? What changes can we expect in everyday life? How is the role of women in male-dominated business going to develop?
 
Tamar NewbergerDiplomatic Spouse, Technologist, Computer Scientist, Activist, U.S. Department of State
Martin Joseph Barry, Founder & Chairman , reSITE o.s.

 

16:00 – 17:00 Digitální budoucnost pohledem vizionářů / Digital future viewed by visionaries

 • Co bude pro život člověka znamenat obklopení “chytrými” věcmi?
 • Jakým směrem se bude ubírat nynější trend internetu věcí?
 • Dokáže společnost udržet lidství jako největší hodnotu?
 • Jak bude vypadat svět v roce 2025?
 • Jak mění věda a technologie dnešní svět a co nás čeká v dalších letech?
 • Jak dokáží chytré technologie proměnit zaběhlé životní rituály?
 • Jaké hrozby je třeba při zavádění digitalizace mít na paměti?

How is the human life going to look like surrounded by "smart" things? What direction will follow the current trend of internet of things? How the internet of things will change your life? Is the society able to sustain the humanity as the greatest value? How will the world look like in 2025? How the science and technology change the world today and what could we expect in the coming years? How smart technologies can transform life rituals? What are the possible dangers of digitalization?

Miloš Čermák, šéfredaktor, iHned.cz / Editor in chief, iHned.cz

Václav Dejčmar, investor a ekonom, RSJ algorithmic trading & private equity / Investor and Economist, RSJ algorithmic trading & private equity

Josef Průša, CEO a zakladatel, Prusa Research / CEO and founder of Prusa Research

Tomáš Rosa, Expert informační bezpečnosti, Raiffeisenbank / Expert of Information Security, Raiffeisenbank

Tomáš Berger, CEO, Imper.cz

 

17:00   Ukončení konference / End of the conference  

Přednášející:

Partneři akce:

Hlavní partneři

Partneři

Ve spolupráci

Mediální partneři

Organizátor

Chcete zde vidět logo Vaší firmy?

Prezentace ke stažení:

Galerie:

Místo konání

La Fabrika
Komunardů 1001/30
Praha 7-Holešovice
zvětšit mapu

Kontakt

Aleš Mohout
Head of Economia Events Team
+420 233 071 428
events@economia.cz