Konference: Innovative Legal Services Forum 2016
11. 05. 2016, Praha 1
08:30 - 17:00
+420 233 071 428
Odborní partneři
Partneři
Ve spolupráci
Mediální partneři
Pod záštitou

Mediální dům Economia a.s. organizuje exkluzivní a unikátní konferenci, která se bude věnovat novinkám a inovacím v business developmentu, obchodním vedení, marketingu a aktuálním trendům v poskytování právních služeb.

Konference se bude věnovat budoucnosti evropských advokátních kanceláří a týmů podnikových právníků. Tématy budou inovativní přístup k talent managementu, klientským službám, komunikaci a spolupráci s médii.

VYTVOŘTE S NÁMI PRVNÍ ČESKÝ PŘEHLED INOVATIVNÍCH PRÁVNÍKŮ. NOMINACE PROBÍHAJÍ NA PRAVNIRADCE.CZ/INOVACE

 

Určeno pro:

Jednodenní konference spojí současné nejzajímavější evropské přednášející, partnery advokátních kanceláří z regionu, zástupce státní správy a vedoucí týmů podnikových právníků z největších lokálních společností. Spolu budou diskutovat ta nejaktuálnější témata z oboru.

Program:

Program bude průběžně doplňován a aktualizován / Program will be updated

Konference bude simultánně tlumočena (AJ / ČJ) / Conference will be simultaneously translated (Czech / English)

8:00 – 8:40      Registrace / Registration

8:40 – 9:00       Zahájení akce / Official opening

9:00 – 10:00     JAAP BOSMAN - Konec právních firem / Death of a Law firm

Právnické firmy jsou poprvé v historii na existenční křižovatce. Pokud zvolí špatný směr, povede to k jejich kolapsu: ke konci právních firem. Podle Bosmana taková odbočka hrozí v následujícíh pěti letech většině firem. Jeho přednáška napoví, jak se tomu vyhnout. / Now, for the first time in history, law firms are at an existential cross-road. Taking the wrong direction might very well lead to collapse: the death of a law firm. Why many business law firms will collapse in the next five years?

 

10:00 – 10:45   NICOLE BÄCK-KNAPP - Litigační PR / Litigation PR

Jak zvládat proces komunikace (zejména ve vztahu k veřejnosti) ohledně jakéhokoliv právního sporu či soudního (rozhodčím) řízení? Jak PR experti čelí černobílému vnímání a brání reputaci klientů? Jak ovlivnit dopad sporu na celkovou pověst klienta? / How to deal with the media during class action lawsuits or house searches? How PR experts counter black and white thinking, defend the reputation of clients and help create a brighter public image again? 

10:45 – 11:15 Coffee break

11:15 – 12:15 CHRISTOPH H. VAAGT - Podnikový právník ve 21. století / General Counsel in 21st Century

Poslání podnikových právníků, potažmo celých právních oddělení, prošla v posledních letech poměrně výraznou změnou. Jakým výzvám a překážkám podniková právníci čelí? Jaká bude jejich agenda do budoucna? A jak to ovlivní trh právních služeb? / The function of the general counsel, or in larger terms, the legal in-house department, has undergone quite a remarkable change in recent years. What are the biggest challenges? What is the agenda of each general counsel in tomorrow’s world? How does that influence legal sector? 

12:15 – 13:00 GEORGIA BROOKS - Chambers & Partners pohledem zevnitř / An inside look at the Chambers & Partners

Chambers & Partners hodnotí od 1990 nejlepší advokátní kanceláře na trhu a v současnosti pokrývá už 185 jurisdikcí. Žádný jiný žebříček právnických firem na světě nepracuje s tak silným zázemím editorů a výzkumníků. O tom, jak uspět v ohromné konkurenci, bude hovořit Georgia Brooks. / Chambers & Partners has been ranking the best lawyers since 1990, and now cover 185 jurisdictions. No other organisation has the strength-in-depth of our editorial and research team when it comes to assessing the world’s business lawyers. How to succeed in a huge competition? Topic for Georgia Brooks.

13:00 – 14:00 Oběd / Lunch

14:00 – 15:20 Panelová debata: Inovativní advokacie v CEE / Panel discussion: Innovative Law Firms in CEE

Panelu se zúčastní zástupci předních lokálních a mezinárodních kancleáří. Tématy panelu budou business development v advokacii, specifika CEE regionu či proměny trhu (celosvětoví vs. lokální lídři) / Panel will be attended by representatives of leading local and international law firms. Panel topics: Law firms business development, Specifics of the CEE region, Market changes (world leading law firms vs. succesful local law firms)

15:20 – 16:20 Panelová debata: Jak se odlišit / Panel discussion: How to be different

Panelu pod vedením Filipa Rožánka ve formě krátkých školení a debaty s auditoriem se zúčastní přední experti v oblasti marketingu, médií a práci s lidskými zdroji. 

16:20 – 17:00 Q&A se všemi přednášejícícmi, Networking, Business drink / Q&A with all speakers, Networking, Cocktail

Přednášející:

Partneři akce:

Odborní partneři

Partneři

Ve spolupráci

Mediální partneři

Pod záštitou

Chcete zde vidět logo Vaší firmy?

Místo konání

Hotel Ambassador, kongresový sál
Václavské náměstí 5-7
Praha 1
zvětšit mapu

Kontakt

Jana Lukavská
Project & Event Manager
+420 233 071 428
events@economia.cz