Konference: Technické školství je "in a cool"
29. 09. 2015, Plzeň
09:30 - 15:00
+420 233 071 429
Spoluorganizátoři a mediální partneři
Partneři
Pod záštitou

Budeme společně řešit jak změnit přístup a vztah mladých lidí k technickým oborům a k technice obecně, jaké jsou nejúčinější formy marketingu či jak fungují úspěšné firemní programy motivující generaci Z.

Současně chceme představit některé z osobností, které něco vymyslely a prosadily do praxe v kontextu systému fungování technického školství v ČR.

Určeno pro:

manažery a majitele průmyslových podniků, management technických vysokých škol a jejich fakult, zástupce administrativy (náměstky a ředitele souvisejících úseků a odborů MŠMT, MPO, MPSV, ÚV), zástupce krajské samosprávy (s odpovědností za oblast vzdělávání a trh práce v regionu), vrcholný management středních škol (ředitele SŠ technického zaměření, gymnázií se specializací na polytechnické předměty, učilišť a vyšších odb. škol tech. zaměření) atd.

Program:

09:00 - 09:55 Registrace a káva na uvítanou

10:00 - 11:00  I. blok na téma: Marketing a PR technického vzdělávání: Jak se dostat rodičům (a dětem) pod kůži?

Řečníci I. bloku:

Radek Špicar, M. Phil., viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR

Mgr. Josef Ležal, ředitel, SŠ - Centrum odborné přípravy technickohospodářské

Martin Charvát, kreativní ředitel, KONEKTOR

Filip Rožánek, šéfredaktor, Marketing & Media

Tomáš Rychecký, ředitel, H-MAT

11:00 - 11:20 Coffee break

11:20 - 12:30 II. blok na téma: Podpora technické výchovy a polytechnických předmětů 

Řečníci II. bloku:

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D., ministryně, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Radek Špicar, M. Phil., viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR

Václav Šlajs, hejtman, Plzeňský kraj

Mgr. Libor Bezděk, ředitel DDM hl. m. Prahy a předseda Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR

Mgr. Vlastimil Volák, ředitel Techmania Science Centra Plzeň, předseda správní rady České asociace science center

12:30 - 13:30 Oběd

13:30 - 15:00  Doprovodný program: komentovaná prohlídka Techmánie

Přednášející:

Partneři akce:

Spoluorganizátoři a mediální partneři

Partneři

Pod záštitou

Chcete zde vidět logo Vaší firmy?

Místo konání

Konferenční prostory Techmánia
U Planetária 2969/1
Plzeň
zvětšit mapu

Kontakt

Jana Lukavská
Event Manager
+420 233 071 429
jana.lukavska@economia.cz