Konference: Jak dál v technickém vzdělávání
03. 03. 2015, Praha
10.00 - 12.00 hod. (registrace od 9.00 hod.)
+420 233 071 429

Kapacita konference je již obsazena. Nelze se již přihlásit.

Zahajovací diskusní panel ze série věnované budoucnosti technického školství v ČR.  Tuto sérii pořádá mediální dům Economia a Svaz průmyslu a dopravy ČR v průběhu celého roku 2015 v rámci projektu Rok průmyslu a technického vzdělávání.

 

Popis:

 

Klíčová témata diskuse:

- pružnost v náplni studijních oborů podle budoucího uplatnění absolventů

- různé formy participace zaměstnavatelů (firemní školy, soukromá podpora státních škol apod.)

- kvalita absolventů technických škol jako cesta k inovacím a k budoucí prosperitě

Určeno pro:

 

manažery a majitele průmyslových podniků,  management technických vysokých škol a jejich fakult , zástupce administrativy (náměstky a ředitele souvisejících úseků a odborů MŠMT, MPO, MPSV, ÚV),  zástupce krajské samosprávy (s odpovědností za oblast vzdělávání a trh práce v regionu), vrcholný management středních škol (ředitele SŠ technického zaměření, gymnázií se specializací na polytechnické předměty, učilišť a vyšších odb. škol tech. zaměření) atd.

 

Program:

Moderuje: Martin Jašminský, šéfredaktor Hospodářských novin

 

 

09:00 - 09:55 Registrace a káva na uvítanou

 

10:00               Úvodní slovo

I. blok

Témata:

- pružnost v náplni studijních oborů podle budoucího uplatnění absolventů

- kvalita absolventů technických škol jako cesta k inovacím a k budoucí prosperitě

 

10:​05               Ing. Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

10:​10               PhDr. Marcel Chládek, MBA, ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR

10:15               Ing. Eduard Muřický, náměstek ministra pro řízení sekce průmyslu

10:​20               prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., Rektor ČVUT

10:​25  ​             Ing. Jan Světlík, předseda představenstva a generální ředitel Vítkovice Holding a prezident Národního strojírenského klastru​

​10:30               ​Ing. Pavel Kysilka, CSc., předseda představenstva a generální ředitel České spořitelny

 

10:30 - 11:00 Moderovaná diskuse s publikem

11:05               Závěr

 

cca 11:05 - 11:15 Coffee break

 

11:15               Úvod moderátora Martina Jašminského (šéfredaktor Hospodářských novin)

II. blok

Téma:

- různé formy participace zaměstnavatelů (firemní školy, soukromá podpora státních škol apod.)

 

11:15               Ing. Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

11:20               PhDr. Marcel Chládek, MBA, ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR

11:25               Ing. Eduard Muřický, náměstek ministra pro řízení sekce průmyslu

11:30               prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., Rektor ČVUT

11:35 ​              Ing. Jan Světlík, předseda představenstva a generální ředitel Vítkovice Holding a prezident Národního strojírenského klastru​

11:40               Ing. Pavel Kysilka, CSc., předseda představenstva a generální ředitel České spořitelny

 

11:40 - 12:10 Moderovaná diskuse s publikem

12:15               Závěr

 

cca 12:20 - 13:30 Oběd

Přednášející:

Partneři akce:

partneři

Chcete zde vidět logo Vaší firmy?

Místo konání

Centrum současného umění DOX
Poupětova 1
Praha
zvětšit mapu

V galerii současného umění DOX se koná výstava titulních stránek týdeníku Charlie Hebdo. S tím souvisí i zvýšená bezpečnostní opatření při vstupu do galerie.

 


Účastníci diskuse projdou kontrolou u hlavního vchodu a po prohlédnutí tašek a prohlídce detektorem kovu, budou vpuštěni dovnitř.


Prosíme, počítejte s časovou rezervou.

Galerie Dox

Kontakt

Jana Lukavská
Konference a semináře
+420 233 071 429
jana.lukavska@economia.cz