Konference: Moderní technologie mění svět práce
05. 06. 2014, Praha
9:00 - 15:00 (registrace od 8:30)
+420 233 071 428
hlavní partneři
partneři
mediální partner

HR MEETING 2014 (5. ročník)

Seznamte se na konkrétních příkladech z praxe jaké možnosti přinášejí nové technologie do práce HR útvarů. Jak zapojení nových technologií zrychluje a zefektivňuje práci HR manažerů (náborové procesy, výběr talentů, hodnocení on-line, plánování pracovních sil, interní komunikace…) . V řadě případů nové technologie také mění dosavadní postupy a metody práce. zasahují do všech oblastí práce s lidmi - do náborového procesu, do výběru talentů, práce v týmech, umožňují hodnocení online, nové formy vzdělávání a rozvoje.

Určeno pro:

HR management, generální ředitele a majitele firem, VŠ studenty (potenc. uchazeče o zaměstnání)

Program:

Moderují: Alena Kazdová, šéfredaktorka odborného časopisu Moderní řízení
              Hana Kejhová, redaktorka odborného časopisu Moderní řízení
 
8:30 – 9:00   Registrace, welcome coffee 
9:00 - 9:10   Zahájení, úvodní slovo
 
9:10 - 9:35
VYUŽITÍ MODERNÍCH NÁSTROJŮ V OBLASTI HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ
Josef Sysel / HR senior konzultant, Sophias Solution s.r.o.
Klíčem k ekonomickému úspěchu je stanovení celofiremní strategie a její naplnění. Pro úspěšné naplnění strategie je klíčové provést  rozpad  celofiremních cílů na jednotlivé  zaměstnance. Každý zaměstnanec pak přináší plněním svých cílů úspěch společnosti a zároveň si uvědomuje, proč jsou jemu svěřené úkoly důležité z celofiremního hlediska. Ukážeme, jak tyto úkoly zvládnout  pomocí moderních nástrojů pro řízenmí lidského kapitálu.

9:35 - 9:40 Dotazy

9:40 - 10:05 
TECHNOLOGIE VERSUS PŘÍSTUP ANEB JAK SE MĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE 21. STOLETÍ
Monika Barton / expertka na moderní formy vzdělávání, VŠE PRAHA
Informační a komunikační technologie jednoznačně otevřely dokořán dveře do další dimenze rozvoje a vzdělávání.
Co dnes vlastně máme za možnost a jak je dokážeme využívat?
Jak dobře sladit přístup k technologiím s přístupem ke vzdělání?
 
10:05 - 10:10 Dotazy

10:10 - 10:35
(NE)UČTE ORLY LÉTAT - ON-LINE NÁSTROJE JAKO EFEKTIVNÍ  ZACÍLENÍ ROZVOJE JEDNOTLIVCE I TÝMU
Barbora Daňková / jednatelka, T&CC s.r.o.
Jak ze vzdělání udělat  investici a nikoli jen náklad? Klíč je v dobré diagnostice PŘED, práci se sebenadhledem PŘI  a zpětné vazbě PO rozvojových aktivitách. Využít k tomu můžete online diagnostiku zaměřenou na motivaci, osobnost, manažerský styl, obchodní kompetence a další, stejně tak jako flexibilní 3600 zpětnou vazbou. Na příkladech z praxe se nechte inspirovat těmi nejlepšími.

10:35 - 10:40 Dotazy

10:40 - 11:00 Coffee break

11:00 - 11:25
SOCIÁLNÍ SÍTĚ – KLÍČ KE KONKURENCESCHOPNOSTI
Milan Novák/CEO & Flunder, GoodCall for Talent & Recruitment Academy
Josef Kadlec / Recruitment Architect & Founder, GoodCall for Talent & Recruitment Academy
Využití internetu, sociálních sítí a mobilních aplikací - mění zásadně práci  headhunterů a stávají se efektivním a nejrychlejším zdrojem pro hledání talentů a klíčových lidí.
 
11:25 - 11:30 Dotazy
 
11:30 - 11:55
KDE NESTAČÍ EMAIL NEBO PORTÁL, POMŮŽE SOCIÁLNÍ SÍŤ
Martin Panák / produktový manažer divize Office, MICROSOFT s.r.o. 
Jak personalisté využívají podnikovou sociální síť Yammer pro práci a interakci se zaměstnanci – od on-boardingu přes hodnocení, rozvoj, interní komunikaci až po odchod ze společnosti. Jak vybrat a jednoduše zavést sociální síť s minimem investic do IT. 
 
11:55 - 12:00 Dotazy
 
12:00 - 12:25
VLIV INTERNÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍ  NA FIREMNÍ KULTURU A KOMUNIKACI
Jan Vyšehradský /ředitel odboru Komunikace/ Česká spořitelna, a.s.
 
12:25 - 13:00 Dotazy                                               
 
12:30 - 13:15
PANELOVÁ DISKUSE:
ZKUŠENOSTI Z VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ V RŮZNÝCH OBLASTECH  HR Z PRAXE       
- nábor, motivaci benefitech (např. cafeterie), hodnocení on-line, vzdělávání, interní komunikace …)
 
Panelisté: 
Tomáš Langer / ředitel pro ČR, Education, s.r.o.
Gabriela Tamchynová / HR ředitelka, vydavatelství Economia
Pavel Wimmer, IBM Smater University Manager
Ivo Němeček/ technický ředitel, Cisco Systems
Tomáš Feige/ odborník na podnikové sociální sítě, Kompetenční Centrum VŠE
Šárka Hradská / manažer lidských zdrojů, PTÁČEK – velkoobchod, a.s.  a další

13:15 – 14:00     Zakončení konference, oběd s možností neformální diskuse

V průběhu oběda pro zájemce:

13:30 – 14:15
WORKSHOP: OCHUTNEJTE YAMMER!
Krátký workshop, kde si můžete vyzkoušet podnikovou sociální síť Yammer  a prodiskutovat, jak síť funguje, jaké možnosti poskytuje personalistům a jak síť správně zavést ve společnosti.

Přednášející:

Partneři akce:

hlavní partneři

partneři

mediální partner

Chcete zde vidět logo Vaší firmy?

Místo konání

Národní technické muzeum v Praze
Kostelní 1320/42
Praha
zvětšit mapu

Účastníci mají možnost prohlídnout si bezplatně vybranou expozice Technického muzea.

 

Kontakt

Hana Jandusová
Konference a semináře
+420 233 071 428
konference@economia.cz